Corona-nieuws – Huisartspraktijk S. Patandin – Holwierde

Huisartspraktijk S. Patandin

Welkom bij Huisartspraktijk S. Patandin. Op deze site vindt u informatie over de praktijk. We werken in een gezondheidscentrum samen met de fysiotherapeut en diëtiste. 

De praktijk is aangesloten bij de EZA (EerstelijnsZorg Appingedam).

Terug naar overzicht

Corona-nieuws

Corona-nieuws van onze huisartspraktijk te Holwierde.

Op dit moment is er een pandemie gaande van de Corona-virus (Covid-19).

Om verspreiding tegen te gaan van deze virus, zijn er drastische maatregelen genomen door de overheid. Zo ook voor onze apotheekhoudende huisartspraktijk.

Wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Zoveel mogelijk vragen handelen we telefonisch af.

Beoordeling in de praktijk of thuis vindt alleen plaats indien de huisarts dit strikt noodzakelijk vindt.

Alle niet-acute zorg wordt uitgesteld tot na 6 april, zo mogelijk langer afhankelijk van de actuele stand van zaken. Houdt het nieuws goed in de gaten.

Heeft u koorts en luchtwegklachten, kom dan niet naar de praktijk!

Het coronavirus wordt alleen overgedragen van mens tot mens, vooral door hoesten, maar ook via de handen. U moet denken aan besmetting met het coronavirus als u koorts boven de 38 graden en luchtwegklachten heeft. In dat geval komt u niet naar de praktijk, maar neemt u telefonisch contact met ons op.

Ter voorkoming van verspreiding van het corona virus via de praktijk naar kwetsbare patiënten, willen wij u verzoeken alleen naar de praktijk te komen na eerst telefonisch overleg. Niet direct noodzakelijke zorg zoals bijvoorbeeld standaard bloeddrukcontroles worden zo veel mogelijk uitgesteld, waardoor ruimer gepland kan worden en er minder mensen tegelijk in de wachtkamer zullen zitten. Probeer op tijd te komen, maar kom niet te vroeg om wachten in de wachtkamer te voorkomen. Bent u wel te vroeg wacht dan bij voorkeur indien mogelijk in de auto. Als het druk is bij de afhaal balie, probeer buiten te wachten.

Herhaalmedicatie niet inleveren in de praktijk, maar bel naar de praktijk, of herhaal via de website. www.huisartspraktijkpatandin.nl

De apotheek is de gehele dag geopend om clustering van patiënten te voorkomen. Soms is uw medicatie niet leverbaar, bel eerst naar de praktijk of uw medicatie binnen is of klaar staat. We willen graag dat u zich houdt aan 1,5 m afstand en willen maximaal 2 personen bij onze balie.

Hoort u bij een kwetsbare groep, laat iemand anders uw medicatie ophalen.

Hou rekening met de kans dat niet direct noodzakelijke behandelingen in het ziekenhuis worden uitgesteld. Capaciteit wordt daardoor vrijgemaakt voor acute patiënten die ten gevolge van Corona intensieve zorg  of beademing nodig hebben.

Voor informatie van mijn collega’s in Appingedam, verwijs ik u graag naar hun website  www.gezondheidscentrumoverdiep.nl

U kunt ook veel informatie vinden op

https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

https://www.pharos.nl/corona-virus

 

Mondkapjes

Landelijk is er een groot tekort aan mondkapjes. Heeft u nog mondkapjes (FFP1, FFP2, FFP3 keurmerk) liggen? Zou u deze dan willen doneren? Ook tandartsmondkapjes zijn welkom. Dit alles wordt dan onder de huisartsen in Delfzijl/Appingedam/Holwierde verdeeld. Ook hiervoor geldt dat u eerst moet bellen naar de praktijk om een tijdstip af te spreken wanneer u langs wilt komen.

Alvast heel erg bedankt!

Namens het team van huisartspraktijk Holwierde

Dr. Svati Patandin, apotheekhoudend huisarts

Anneke Scholte, Verpleegkundig specialist acute en ouderenzorg, werkzaam op dinsdag en vrijdag

Fennie Bazuin, apothekers assistente, Aroena Raghoenandan, doktersassistente

Romy Jansema, stagiaire doktersassistente

Gery Burgstra, doktersassistente (zal per 1 april gaan werken in Appingedam, bij huisarts Gelling)

Miranda Wever apothekers assistente (zal per 1 april bij ons beginnen)

Ineke Flikkema POH-GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheid, per 1 maart begonnen)

Tonnie Roggeveld, praktijkmanager

Publicatiedatum: 21-07-2021