Toestemming medische gegevens uitwisselen - Huisartspraktijk S. Patandin

Huisartspraktijk S. Patandin

Welkom bij Huisartspraktijk S. Patandin. Op deze site vindt u informatie over de praktijk. We werken in een gezondheidscentrum samen met de fysiotherapeut en diëtiste. 

De praktijk is aangesloten bij de EZA (EerstelijnsZorg Appingedam).

Toestemming geven uitwisselen van uw medische gegevens

Uitwisselen van uw medische gegevens

Uw apotheekhoudende huisarts houdt een medisch dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Er wordt vastgelegd wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Ook registreert zij welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent.
Deze gegevens kunnen landelijk worden uitgewisseld (via het LSP) met andere zorgverleners, zoals andere (niet uw eigen) huisartsen, (openbare) apotheken, ziekenhuizen en Doktersdiensten.

Een andere zorgverlener kan uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Het LSP zoekt aan de hand van uw Burgerservicenummer welke zorgverleners gegevens over u beschikbaar hebben gesteld. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze opvragen en inzien.

In het netwerk staat alleen uw BSN vermeld en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP.

Voordat er gegevens mogen worden uitgewisseld, zal de huisarts  u om toestemming moeten vragen om uw gegevens beschikbaar te mogen stellen. Na uw toestemming meldt de huisarts uw gegevens aan bij het LSP door uw burgerservicenummer (BSN) door te geven.
Wilt u dat wij uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan kunt u hiervoor mondeling toestemming geven als uw huisarts daarom vraagt. Daarnaast kunt u het formulier uitprinten, invullen en inleveren bij de huisarts of de assistente. Ook kunt u uw toestemming online regelen op www.volgjezorg.nl. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Bekijk de Voorlichtingsfolder Volgjezorg

Het formulier downloaden, uitprinten en inleveren? Download het formulier.
Meer informatie? Bekijk de informatievideo